MESSENGER ו- e-chat מתכננים Hardfork כדי להגדיל את המהירות של העברות(טרנזקציות)

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

MESSENGER מבוזר עם מערכות מובנה תשלומים e-chat  הזמין את המשקיעים לבחור את הדרך נוספת של פיתוח הפרויקט, לאחר שקבע את הצורך בביצוע הרדפורק   של רשת אטריום.

בנוסף, e-Chat מתכננת להגדיל את המהירות של עסקאות, וכן תאפשר למשתמשים  ליצור "בשני קליקים"אסימונים  משלהם פלטפורמות  וביישומים מבוזרת בתוך המערכת .

1+

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •